Toteutetut liiketoiminnalliset ratkaisut

Vetokonsultit Oy on 30 vuoden aikana tuottanut välineitä lukuisten liiketaloudellisten prosessien hallintaan. Näiden pohjalta on kehittynyt runsas määrä valmiita ratkaisuja.

Hyvä ratkaisu on kuitenkin aina sellainen, joka voidaan sovittaa kunkin asiakkaan todellisen prosessin mukaisesti ja jota voidaan joustavasti muuttaa liiketoiminnallisten tarpeiden muuttuessa.

Ratkaisumme perustuvat joko:

  • VetoBox-alustalla toteutettuihin pilvipalvelu-ratkaisuihin, jotka kustomoidaan asiakastarpeita vastaaviksi ja pidetään aina ajanmukaisina.
  • Räätälöityihin, täysin asiakkaan toiveiden mukaisiin ratkaisuihin. Tämä voi tarkoittaa mm. asiakkaan vanhan järjestelmän jatkokehitystä ja ylläpitoa. 

Järjestöt ja yhdistykset Hoitoala Tutkimukset ja HR Projektinhallinta Tuotanto ja teollisuus Oma kokonaisuus