Määrityspalvelu

Määrityspalvelussa täsmennetään asiakkaan työprosessit ja tietotarpeet. Määritysprosessiin kuuluu seuraavat osat:

  • Liiketoiminnallisten tavoitteiden selkeytys
  • Työprosessien (työkulun) kuvaus: nykyinen prosessi ja tavoiteltu työprosessi
  • Ongelmakohtien ja tehostusmahdollisuuksien identifiointi
  • Tietomallin luominen: käsitteistön ja käsitteiden välisten riippuvuuksien kuvaus
  • Eri käyttäjäroolien sekä tieto- ja käyttötarpeiden kuvaus
  • Keskeisten toiminnallisten vaatimusten listaus työprosessien ja käyttäjäroolien pohjalta
  • Kehitystyön vaiheistus ja ajoitussuunnitelma
  • Taloudelliset reunahdot

Määrityksestä saadaan dokumentti, joka toimii teknisen suunnittelun tai tarjouspyyntöjen pohjana.