Tietojärjestelmän suunnittelu

Tietojärjestelmän suunnittelu tähtää valmiin tietojärjestelmän toteutukseen määrityksen pohjalta tavoitellussa aika- ja budjettikehyksessä. Suunnitteluvaihe sisältää:

  • Teknisen toteutusratkaisun valinta
  • Tietomallin sovitus valmisratkaisuihin ja tietokannan rakenteen täsmennys
  • Sovellusjaon suunnittelu käyttäjäroolien ja vaatimusten pohjalta
  • Käyttötapausten täsmennys ja testaussuunnitelma
  • Testausaineiston muodostaminen
  • Tavoitteellisen ajallisen vaiheistuksen tekeminen
  • Kustannusarvion täsmennys

Suunnittelu on lyhyt prosessi määrityksen ja toteutuksen välissä. Määritys on ratkaisuriippumaton periaatemalli, suunnitelma on sidottu valittuun tekniseen ratkaisumalliin.